Vent ikke på et tegn. Spring ud i iværksætterlivet nu

Bliv inspiretet på Marcod.dk

Hvad er en BIC-kode? En BIC-kode er en vigtig finansiel identifikator, der bruges til at identificere banker og finansielle institutioner over hele verden. Denne kode gør det muligt at foretage internationale betalinger og overførsler på en sikker og effektiv måde. Definition af BIC-kode En BIC-kode, også kendt som Bank Identifier Code, er en unik kode, […]

Kategorier:

Hvad er aktiekapital? Aktiekapital er en central del af en virksomheds økonomi. Det er den kapital, som virksomheden har til rådighed, og som er investeret af aktionærerne. Aktiekapital er altså det beløb, som aktionærerne har bidraget med for at starte eller drive virksomheden. Definition af aktiekapital Aktiekapital er den samlede værdi af de aktier, som […]
Introduktion til acontoskat Hvad er acontoskat? Acontoskat er en form for skat, der betales løbende i løbet af året baseret på forventet indkomst. Det er en måde at sprede skattebetalingen ud over året i stedet for at betale hele beløbet ved årets afslutning. Acontoskat er en del af det danske skattesystem og er obligatorisk for […]

Kategorier:

Hvad er XBRL? XBRL er en forkortelse for eXtensible Business Reporting Language, som på dansk kan oversættes til Udvideligt Forretningsrapporteringssprog. Det er et internationalt standardiseret format til udveksling af finansielle og forretningsmæssige oplysninger mellem forskellige systemer og organisationer. Hvordan defineres XBRL? XBRL defineres som et åbent og fleksibelt sprog, der gør det muligt at strukturere […]

Kategorier:

Hvad er et underskud? Et underskud er en situation, hvor en virksomheds udgifter overstiger dens indtægter. Med andre ord betyder det, at virksomheden taber penge i stedet for at tjene dem. Underskud kan være midlertidige eller langvarige og kan have forskellige årsager. Definition af underskud Et underskud defineres som en negativ forskel mellem en virksomheds […]

Kategorier:

Introduktion til småanskaffelser Småanskaffelser er en vigtig del af enhver virksomheds indkøbsproces. Det handler om at anskaffe mindre varer eller tjenester, som ikke kræver en omfattende indkøbsproces. Småanskaffelser kan omfatte alt fra kontorartikler og forbrugsvarer til mindre serviceydelser. Hvad er småanskaffelser? Småanskaffelser er køb af mindre varer eller tjenester, der ikke kræver en omfattende indkøbsproces. […]
Introduktion til reklamebeskyttelse Reklamebeskyttelse er et vigtigt emne inden for markedsføring og reklame. Det handler om at beskytte reklamer og reklamemateriale mod ulovlig brug, kopiering eller misbrug. Reklamebeskyttelse handler også om at sikre, at reklamer er ærlige, troværdige og ikke vildledende for forbrugerne. Hvad er reklamebeskyttelse? Reklamebeskyttelse handler om at beskytte reklamer og reklamemateriale mod […]

Kategorier:

Introduktion Hvad er et regnskabsår? Et regnskabsår er en tidsperiode, hvor en virksomhed registrerer og rapporterer sine økonomiske aktiviteter. Det er normalt et års tidsrum, der bruges til at opgøre virksomhedens indtægter, udgifter, aktiver og passiver. Regnskabsåret bruges til at give et overblik over virksomhedens økonomiske resultater og finansielle stilling. Regnskabsårets betydning Formål med regnskabsåret […]

Kategorier:

Introduktion til regnskabssystemer Regnskabssystemer er afgørende for enhver virksomhed, uanset størrelse eller branche. De hjælper med at organisere og registrere økonomiske transaktioner, hvilket er afgørende for at opretholde en sund økonomi og overholde lovgivningsmæssige krav. Hvad er et regnskabssystem? Et regnskabssystem er en softwareløsning, der bruges til at administrere og behandle økonomiske data i en […]

Kategorier:

Hvad er regnskabsklasse A? Regnskabsklasse A er en betegnelse for den laveste regnskabsklasse i Danmark. Det er en særlig regnskabsklasse, der er designet til mindre virksomheder, der har en begrænset økonomisk aktivitet. Regnskabsklasse A giver virksomhederne mulighed for at forenkle deres regnskabsaflæggelse og reducere deres revisionspligt. Definition Regnskabsklasse A defineres som en regnskabsklasse, hvor virksomhederne […]

Kategorier:

Introduktion til postering Hvad er en postering? En postering er en grundlæggende regnskabsmæssig handling, hvor økonomiske transaktioner registreres i virksomhedens regnskabssystem. Det er en måde at dokumentere og organisere indtægter, udgifter, aktiver og passiver. Hvorfor er postering vigtig? Postering er vigtig, fordi det giver virksomheden mulighed for at opretholde en nøjagtig og pålidelig regnskabsføring. Det […]
Hvad er personlig branding? Personlig branding handler om at markedsføre dig selv som en unik og værdifuld ressource. Det handler om at skabe et positivt og autentisk image af dig selv, som differentierer dig fra andre og gør dig attraktiv for potentielle arbejdsgivere, kunder eller samarbejdspartnere. Personlig branding handler om at bygge et stærkt og […]

Kategorier:

Introduktion til pengestrøm Pengestrøm er en vigtig del af enhver virksomhed. Det refererer til bevægelsen af penge ind og ud af virksomheden over en given periode. Det kan omfatte indtægter fra salg, betalinger til leverandører, lønudgifter og meget mere. Pengestrøm er afgørende for en virksomheds likviditet og dens evne til at opretholde og udvikle sig. […]
Hvad er en personalehåndbog skabelon? En personalehåndbog skabelon er et værktøj, der hjælper virksomheder med at oprette en standardiseret og omfattende håndbog, der indeholder alle de nødvendige politikker, procedurer og oplysninger, som medarbejdere har brug for at kende. Skabelonen er en guide, der kan tilpasses til virksomhedens specifikke behov og krav. Hvordan bruges en personalehåndbog […]

Kategorier:

Introduktion til partnerselskab Partnerselskab er en virksomhedsform, hvor to eller flere personer går sammen om at drive en virksomhed. Det er en populær virksomhedsform, da den giver mulighed for at dele både arbejdsbyrden og risikoen. Hvad er et partnerselskab? Et partnerselskab er en juridisk enhed, hvor to eller flere personer, også kendt som partnere, går […]
Introduktion til Opfindelse Hvad er en Opfindelse? En opfindelse er en ny idé, koncept eller produkt, som er skabt af en person eller gruppe af mennesker. Det kan være et nyt redskab, en ny teknologi eller en ny måde at gøre tingene på. Opfindelser kan være små og hverdagslige eller store og banebrydende. Hvad er […]
Introduktion til momsfradrag Hvad er momsfradrag? Momsfradrag er en skattemæssig fordel, som virksomheder kan benytte sig af for at reducere deres momsudgifter. Når en virksomhed køber varer eller tjenesteydelser, betaler de moms på disse køb. Momsfradraget giver virksomheden mulighed for at trække denne moms fra i deres momsopgørelse og dermed få en økonomisk fordel. Hvem […]
Introduktion Velkommen til denne grundige artikel om Mindstekravsbekendtgørelsen! I denne artikel vil vi dykke ned i, hvad Mindstekravsbekendtgørelsen egentlig er, hvem der er omfattet af den, og hvorfor det er vigtigt for virksomheder at forstå og overholde disse krav. Hvad er Mindstekravsbekendtgørelsen? Mindstekravsbekendtgørelsen er en dansk lovgivning, der fastsætter de mindstekrav, som virksomheder skal overholde […]
Introduktion Velkommen til denne artikel, hvor vi vil dykke ned i konceptet af miljøtillæg. Målet er at give dig en grundig forståelse af, hvad et miljøtillæg er, hvordan det fungerer, dets formål, fordele, udfordringer og eksempler. Vi vil gøre dette på en sjov og letforståelig måde, uanset hvem du er. Hvad er et miljøtillæg? Et […]
Introduktion til lønning Hvad er lønning? Lønning er processen med at betale medarbejdere for deres arbejde. Det indebærer fastlæggelse af lønninger, beregning af løn, udstedelse af lønsedler og overførsel af penge til medarbejderens konto. Lønning er en vigtig del af enhver virksomhed, da det sikrer, at medarbejderne bliver retfærdigt kompenseret for deres indsats. Vigtigheden af […]

Kategorier:

Introduktion til likviditet Likviditet er et centralt begreb inden for økonomi og virksomhedsstyring. Det handler om en virksomheds evne til at omsætte sine aktiver til kontanter for at kunne betale sine regninger og forpligtelser til tiden. Likviditet er afgørende for en virksomheds overlevelse og vækst, da det sikrer, at virksomheden kan opretholde en sund økonomi […]

Kategorier:

Introduktion til leveringsbetingelser Når du handler online eller indgår en aftale med en virksomhed, vil du ofte støde på begrebet “leveringsbetingelser”. Men hvad betyder det egentlig, og hvorfor er det vigtigt at have kendskab til disse betingelser? I denne artikel vil vi dykke ned i verdenen af leveringsbetingelser og give dig en grundig forståelse af, […]

Kategorier:

Introduktion til kontokort Velkommen til denne grundlæggende guide til forståelse af kontokort. I denne artikel vil vi udforske, hvad et kontokort er, hvordan det fungerer, og hvilke fordele og ulemper der er ved at bruge det. Så lad os dykke ned i verdenen af kontokort og få en bedre forståelse af dette betalingsmiddel. Hvad er […]
Introduktion til koncernregnskab Hvad er et koncernregnskab? Et koncernregnskab er en samlet økonomisk rapport, der viser den økonomiske situation og aktiviteterne i en koncern. En koncern består af et moderselskab og dets datterselskaber, hvor moderselskabet har kontrol over datterselskaberne. Koncernregnskabet giver et overblik over koncernens samlede økonomi, herunder indtægter, udgifter, aktiver og passiver. Hvorfor er […]

Kategorier:

Introduktion Et kapitalselskab er en virksomhedsform, der adskiller sig fra andre virksomhedsformer ved at have en kapitalandel, der er opdelt i aktier eller anparter. Dette betyder, at ejerne af kapitalselskabet ikke hæfter personligt for virksomhedens gæld og forpligtelser. Kapitalselskaber er en populær valgmulighed for mange virksomheder, da de giver mulighed for at tiltrække investorer og […]

Kategorier:

Introduktion til kapitalisering Hvad er kapitalisering? Kapitalisering er et begreb inden for økonomi og forretningsverdenen, der refererer til processen med at omdanne en virksomheds indtjening eller aktiver til kapital. Det indebærer at beregne værdien af en virksomhed baseret på dens indtjening og aktiviteter. Hvorfor er kapitalisering vigtigt? Kapitalisering er vigtig, fordi det giver virksomheder mulighed […]

Kategorier:

Hvad er indfrielse? Indfrielse er handlingen eller processen med at betale eller opfylde en økonomisk forpligtelse eller mål. Det kan omfatte at betale gæld, afvikle et lån, indfri et pant eller opfylde personlige mål og ambitioner. Indfrielse er vigtig for at opretholde økonomisk stabilitet og opnå personlig udvikling. Definition af indfrielse Indfrielse kan defineres som […]

Kategorier:

Introduktion til Grønt Regnskab Grønt Regnskab er en metode til at måle og rapportere en virksomheds miljømæssige præstationer. Det handler om at indsamle og analysere data om virksomhedens miljøpåvirkninger og rapportere om disse resultater. På denne måde kan virksomheden identificere områder, hvor der kan gøres forbedringer for at mindske miljøbelastningen. Hvorfor er Grønt Regnskab vigtigt? […]

Kategorier:

Introduktion til ejerbog skabelon Velkommen til denne grundige guide til ejerbog skabeloner! Hvis du nogensinde har stået i den situation, hvor du har haft brug for at organisere og dokumentere ejerforholdene til din virksomhed eller ejendom, så er en ejerbog skabelon det perfekte værktøj for dig. I denne guide vil vi udforske, hvad en ejerbog […]

Kategorier:

Introduktion til bogføringssystemer Et bogføringssystem er en vigtig del af enhver virksomheds økonomiske styring. Det hjælper med at registrere og organisere virksomhedens økonomiske transaktioner, såsom indtægter, udgifter og aktiver. Et bogføringssystem kan være manuelt eller elektronisk, og det er vigtigt at forstå, hvordan det fungerer for at sikre en korrekt og pålidelig økonomisk rapportering. Hvad […]

Artikel kategorier

Artikel arkiv

Nyeste artikler