19 jun, 2024
5 mins read

Afkastningsgrad: En forståelig guide til at forstå begrebet

Hvad er afkastningsgrad? Afkastningsgrad er en vigtig nøgletal i virksomhedens økonomiske analyse. Det viser, hvor effektivt virksomheden genererer overskud i forhold til den investerede kapital. Med andre ord er afkastningsgraden et mål for, hvor godt virksomheden udnytter sine ressourcer til at skabe profit. Definition af afkastningsgrad Afkastningsgraden beregnes som forholdet mellem virksomhedens resultat og den […]