Vent ikke på et tegn. Spring ud i iværksætterlivet nu

Bliv inspiretet på Marcod.dk

En iPad er en fantastisk enhed, der giver dig adgang til en verden af information og underholdning lige ved dine fingre. Men for at beskytte din iPad mod ridser, stød og snavs er det vigtigt at investere i et pålideligt iPad Cover. Et iPad Cover er mere end bare en beskyttelse til din enhed. Det […]
At vælge de rigtige printerpatroner til din printer er afgørende for både udskriftskvaliteten og din økonomi. Når du står over for valget mellem originale og billig printerpatroner, er der flere overvejelser at tage i betragtning. Fordele ved billig printerpatroner: Prisvenlige løsninger til dine udskriftsbehov Miljøvenlige alternativer til de originale patroner God kvalitet til en lavere […]

Kategorier:

Introduktion til Pengetank Pengetank er et begreb, der ofte bruges inden for økonomi og finansverdenen. Men hvad betyder det egentlig? Og hvordan fungerer en pengetank? Lad os dykke ned i emnet og få en bedre forståelse af pengetanke. Hvad er en pengetank? En pengetank er en institution, der fungerer som en central opbevaringsplads for penge. […]

Kategorier:

Introduktion til hybrid kernekapital Hvad er hybrid kernekapital? Hybrid kernekapital er en finansieringsform, der anvendes af virksomheder til at styrke deres kapitalstruktur. Det er en kombination af egenkapital og gæld, hvilket gør det til en hybrid form for kapital. Hybrid kernekapital kan tage forskellige former, herunder konvertible obligationer, efterstillede lån og andre instrumenter, der giver […]
Introduktion til varekøb Hvad er varekøb? Varekøb er en handling, hvor en person eller virksomhed køber varer fra en leverandør. Det kan være alt fra dagligvarer til større indkøb af maskiner eller inventar. Varekøb er en vigtig del af enhver virksomheds drift og kan også være relevant for private forbrugere. Hvorfor er varekøb vigtigt? Varekøb […]
Hvad er OIOXML? OIOXML er en XML-baseret standard, der anvendes til at udveksle strukturerede data mellem forskellige it-systemer. Denne standard er udviklet af den danske offentlige sektor og har til formål at sikre en ensartet og effektiv udveksling af informationer. Introduktion til OIOXML OIOXML står for “Offentlig Information Online XML” og blev introduceret i starten […]

Kategorier:

Introduktion Velkommen til vores grundige guide om afregningsbilag! I denne artikel vil vi udforske, hvad et afregningsbilag er, hvordan det bruges i erhvervslivet, og hvilke fordele det kan give. Vi vil også se på indholdet af et afregningsbilag, de regler og krav der er forbundet med det, samt bedste praksis for håndtering af afregningsbilag. Hvad […]

Kategorier:

Introduktion Velkommen til vores forståelige guide til begyndere om anlægsnoter. I denne artikel vil vi dykke ned i, hvad en anlægsnote er, hvorfor den er vigtig, og hvordan den kan hjælpe dig med at forstå virksomhedens økonomiske situation. Hvad er en anlægsnote? En anlægsnote er en del af virksomhedens årsregnskab, der giver yderligere oplysninger om […]

Kategorier:

Hvad er en driftskonto? En driftskonto er en vigtig del af en virksomheds økonomiske styring. Det er en konto, der bruges til at registrere og overvåge indtægter og udgifter i virksomheden. På denne måde kan virksomheden få et klart billede af, hvordan dens økonomi udvikler sig. Definition af driftskonto En driftskonto kan defineres som en […]
Introduktion til vurderingsberetning En vurderingsberetning er en vigtig del af det danske erhvervsliv. Den giver en objektiv vurdering af værdien af en virksomhed eller et aktiv. I denne guide vil vi udforske, hvad en vurderingsberetning er, hvorfor den er nødvendig, og hvordan den udføres. Hvad er en vurderingsberetning? En vurderingsberetning er en rapport, der dokumenterer […]
Hvad er virksomhedsomdannelse? Virksomhedsomdannelse er en proces, hvor en virksomhed ændrer sin struktur og organisation for at tilpasse sig ændrede forretningsbehov eller opnå specifikke mål. Det kan omfatte ændringer i ejerforhold, selskabsform, fusioner og opkøb. Virksomhedsomdannelse er en strategisk beslutning, der kan have både fordele og ulemper. Definition af virksomhedsomdannelse Virksomhedsomdannelse er en betegnelse for […]
Introduktion til Udviklingsomkostninger Udviklingsomkostninger er et begreb, der ofte bruges inden for erhvervslivet. Det refererer til de omkostninger, der er forbundet med udviklingen af et nyt produkt, en ny service eller en ny teknologi. Udviklingsomkostninger kan omfatte udgifter til forskning, design, testning og implementering af en ny idé. Hvad er Udviklingsomkostninger? Udviklingsomkostninger dækker over de […]
Introduktion til splittesting Splittesting er en metode, der bruges til at teste forskellige versioner af en hjemmeside eller en app for at finde ud af, hvilken version der giver de bedste resultater. Ved at opdele brugerne i forskellige testgrupper kan man sammenligne forskellige elementer og se, hvilken version der fører til de ønskede handlinger, f.eks. […]

Kategorier:

Hvad er et revideret regnskab? Et revideret regnskab er en finansiel rapport, der er blevet gennemgået og godkendt af en revisor. Formålet med et revideret regnskab er at sikre, at virksomhedens økonomiske oplysninger er nøjagtige, pålidelige og i overensstemmelse med gældende regler og standarder. Definition og formål Et revideret regnskab er en revision af virksomhedens […]

Kategorier:

Introduktion til nedskrivninger Nedskrivninger er et vigtigt begreb inden for virksomhedsøkonomi, men det kan være svært at forstå, hvad det egentlig betyder. I denne guide vil vi give dig en simpel og letforståelig forklaring på nedskrivninger og deres betydning for virksomheder. Hvad er nedskrivninger? Nedskrivninger er en regnskabsmæssig proces, hvor virksomheder værdiansætter deres aktiver til […]

Kategorier:

Introduktion til kreditorbogholderi Kreditorbogholderi er en vigtig del af enhver virksomheds økonomiske styring. Det handler om at håndtere og registrere virksomhedens kreditorer, herunder behandling af kreditfakturaer og opdatering af kreditorkonti. I denne guide vil vi udforske processen, ansvar og opgaver i kreditorbogholderi samt regnskabsmæssige aspekter, bedste praksis og udfordringer og løsninger. Hvad er kreditorbogholderi? Kreditorbogholderi […]
Hvad er en iværksætterydelse? En iværksætterydelse er en økonomisk støtte, der gives til iværksættere for at hjælpe dem med at starte deres virksomhed op. Det er en form for offentlig støtte, der kan være afgørende for at få en virksomhed til at blomstre. Definition af iværksætterydelse En iværksætterydelse kan defineres som en økonomisk støtte, der […]

Kategorier:

Introduktion til finansielle poster Hvad er finansielle poster? Finansielle poster er en betegnelse for de forskellige elementer, der udgør en virksomheds økonomiske opgørelse. Det omfatter alle de indtægter, omkostninger, aktiver, passiver og egenkapital, der er involveret i virksomhedens økonomiske aktiviteter. Hvorfor er det vigtigt at forstå finansielle poster? At forstå finansielle poster er afgørende for […]
Introduktion til egenerklæring En egenerklæring er en erklæring, hvor en person selv er ansvarlig for at oplyse sandfærdige oplysninger om sig selv eller sin virksomhed. Det er en erklæring, hvor man erklærer noget om sig selv eller sin virksomhed, uden at det er nødvendigt med en tredjeparts godkendelse. Hvad er en egenerklæring? En egenerklæring er […]

Kategorier:

Introduktion til efterpostering Hvad er efterpostering? Efterpostering er en vigtig proces inden for regnskabsføring, der indebærer at registrere og indsamle data, som ikke blev registreret eller bogført korrekt i den oprindelige periode. Det kan være nødvendigt at foretage efterposteringer, når der opdages fejl eller mangler i regnskabsdataene, eller når der er behov for at rette […]

Kategorier:

Introduktion Årsafslutning er en vigtig proces for enhver virksomhed. Det er den tid på året, hvor man gør status og lukker regnskabsåret ned. Men hvad indebærer årsafslutning egentlig, og hvorfor er det så vigtigt? Lad os dykke ned i detaljerne. Hvad er årsafslutning? Årsafslutning er den proces, hvor virksomheden samler og organiserer alle sine finansielle […]

Kategorier:

Hvad er Markedspris? Markedspris er den pris, som en vare eller tjenesteydelse sælges til på det åbne marked. Det er den pris, som købere og sælgere er villige til at acceptere, og som er baseret på udbud og efterspørgsel. Markedsprisen kan variere afhængigt af forskellige faktorer, som vi vil udforske i denne guide. Definition af […]
Introduktion til repræsentationsmoms Repræsentationsmoms er et begreb, der ofte skaber forvirring hos mange virksomhedsejere og selvstændige. Men frygt ikke! I denne artikel vil vi udforske og forklare repræsentationsmoms på en letforståelig og sjov måde, så du kan få styr på dette komplekse emne. Hvad er moms? Før vi dykker ned i repræsentationsmoms, er det vigtigt […]

Kategorier:

Introduktion til regnskabsklasse D Regnskabsklasse D er en specifik regnskabsklasse, der er designet til at lette regnskabsaflæggelsen for mindre virksomheder. Denne regnskabsklasse er kendetegnet ved forenklet regnskabsaflæggelse, lavere omkostninger og øget fleksibilitet. Hvad er regnskabsklasse D? Regnskabsklasse D er en regnskabsmæssig kategori, der er oprettet af Erhvervsstyrelsen i Danmark. Den er specifikt rettet mod mindre […]
Hvad er personlig hæftelse? Personlig hæftelse er et juridisk begreb, der beskriver en situation, hvor en person hæfter personligt og ubegrænset for en gæld eller forpligtelse. Dette betyder, at personen kan blive pålagt at betale gælden eller opfylde forpligtelsen med sine personlige aktiver, herunder penge, ejendom og andre værdier. Definition af personlig hæftelse Personlig hæftelse […]
Introduktion til mellemregningskonto Hvad er en mellemregningskonto? En mellemregningskonto er en konto, der bruges til at registrere interne transaktioner mellem forskellige parter. Det kan være mellem en virksomhed og dens ejer, mellem moderselskab og datterselskab eller mellem andre interne enheder. Mellemregningskontoen fungerer som en slags mellemstation, hvor transaktionerne registreres og afregnes senere. Hvordan fungerer en […]
Introduktion En firmatelefon er et vigtigt redskab for virksomheder i dagens moderne forretningsverden. Det er en telefon, der er dedikeret til brug i arbejdssammenhæng og adskiller sig fra en privattelefon. I denne guide vil vi udforske, hvad en firmatelefon er, fordelene ved at have en, valg af firmatelefon, implementering, pris og økonomi, sikkerhed og databeskyttelse, […]
Hvad er erhvervelsesmoms? Erhvervelsesmoms er en afgift, der pålægges, når en virksomhed køber varer eller tjenesteydelser fra en anden virksomhed i et andet EU-land. Afgiften betales af den virksomhed, der køber varerne eller tjenesteydelserne, og det er virksomhedens ansvar at beregne og indberette erhvervelsesmomsen til skattemyndighederne. Definition af erhvervelsesmoms Erhvervelsesmoms er en form for moms, […]
Introduktion til driftsselskab Hvad er et driftsselskab? Et driftsselskab er en virksomhedsform, der anvendes af mange virksomheder i Danmark. Et driftsselskab er en selvstændig juridisk enhed, der har til formål at drive en virksomhed og generere indtægter. Det kan være alt fra et mindre enkeltmandsfirma til en stor multinational virksomhed. Hvad er formålet med et […]

Kategorier:

Introduktion til dobbelt bogføring Dobbelt bogføring er en vigtig del af enhver virksomheds økonomiske styring. Det er en metode til at registrere og dokumentere økonomiske transaktioner på en systematisk og pålidelig måde. Men hvad er dobbelt bogføring egentlig? Hvad er dobbelt bogføring? Dobbelt bogføring er en regnskabsmetode, hvor hver økonomisk transaktion registreres to gange – […]

Artikel kategorier

Artikel arkiv

Nyeste artikler