11 jun, 2024
6 mins read

Forståelse af internt regnskab

Hvad er internt regnskab? Internt regnskab er en vigtig del af enhver virksomheds økonomistyring. Det refererer til den proces, hvor virksomheden registrerer, måler og analyserer økonomiske data, der kun er relevant internt i virksomheden. Internt regnskab fokuserer på at give ledelsen og interne interessenter en dybere forståelse af virksomhedens økonomiske situation og præstation. Definition af […]

3 mins read

Erhvervslejekontrakt skabelon: En grundig gennemgang

Introduktion Erhvervslejekontrakt skabelon er et vigtigt værktøj, når det kommer til at indgå en lejeaftale for erhvervsejendomme. I denne artikel vil vi dykke ned i, hvad en erhvervslejekontrakt er, hvorfor det er vigtigt at have en skabelon og hvad indholdet typisk omfatter. Indholdet af en erhvervslejekontrakt skabelon Lejepartnere En erhvervslejekontrakt skabelon indeholder typisk information om […]

4 mins read

Direkte omkostninger: En grundlæggende forståelse

Introduktion Hvad er direkte omkostninger? Direkte omkostninger er udgifter, der direkte kan tilskrives produktionen af en bestemt vare eller tjenesteydelse. Disse omkostninger er let identificerbare og kan spores direkte til en specifik aktivitet eller enhed. Direkte omkostninger er ofte variable omkostninger, da de ændrer sig i forhold til produktionens omfang. Hvorfor er det vigtigt at […]

7 mins read

Dagsværdi: En grundig forklaring af begrebet

Introduktion til dagsværdi Dagsværdi er et begreb, der ofte bruges inden for økonomi og regnskab. Det refererer til værdien af en aktivitet, et aktiv eller en investering på et bestemt tidspunkt, også kendt som “dagen i dag”. Dagsværdi er vigtig, da den giver et øjebliksbillede af, hvor meget noget er værd, og det kan være […]

5 mins read

Aktiekapital – En grundlæggende forståelse

Hvad er aktiekapital? Aktiekapital er en central del af en virksomheds økonomi. Det er den kapital, som virksomheden har til rådighed, og som er investeret af aktionærerne. Aktiekapital er altså det beløb, som aktionærerne har bidraget med for at starte eller drive virksomheden. Definition af aktiekapital Aktiekapital er den samlede værdi af de aktier, som […]

6 mins read

Hvad er acontoskat?

Introduktion til acontoskat Hvad er acontoskat? Acontoskat er en form for skat, der betales løbende i løbet af året baseret på forventet indkomst. Det er en måde at sprede skattebetalingen ud over året i stedet for at betale hele beløbet ved årets afslutning. Acontoskat er en del af det danske skattesystem og er obligatorisk for […]

5 mins read

Forstå XBRL: En grundig introduktion til konceptet

Hvad er XBRL? XBRL er en forkortelse for eXtensible Business Reporting Language, som på dansk kan oversættes til Udvideligt Forretningsrapporteringssprog. Det er et internationalt standardiseret format til udveksling af finansielle og forretningsmæssige oplysninger mellem forskellige systemer og organisationer. Hvordan defineres XBRL? XBRL defineres som et åbent og fleksibelt sprog, der gør det muligt at strukturere […]

5 mins read

Forståelse af begrebet “underskud”

Hvad er et underskud? Et underskud er en situation, hvor en virksomheds udgifter overstiger dens indtægter. Med andre ord betyder det, at virksomheden taber penge i stedet for at tjene dem. Underskud kan være midlertidige eller langvarige og kan have forskellige årsager. Definition af underskud Et underskud defineres som en negativ forskel mellem en virksomheds […]