Vent ikke på et tegn. Spring ud i iværksætterlivet nu

Bliv inspiretet på Marcod.dk

Kategorier:

Introduktion til anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis er en vigtig del af enhver virksomheds økonomiske styring. Det handler om de regler og standarder, der anvendes til at udarbejde og præsentere virksomhedens regnskaber. I denne artikel vil vi dykke ned i, hvad anvendt regnskabspraksis egentlig er, hvorfor det er vigtigt, og hvordan det implementeres i virksomheder. Hvad […]

Kategorier:

Introduktion Tab på debitorer er et vigtigt emne for enhver virksomhed. Det handler om de penge, virksomheden mister, når dens kunder ikke betaler deres regninger til tiden. I denne artikel vil vi udforske, hvad tab på debitorer er, hvorfor det er vigtigt at forstå, og hvordan man kan forebygge og håndtere det. Hvad er tab […]
Introduktion til hæftelse Hæftelse er et begreb, der kan virke forvirrende og komplekst for mange mennesker. Men frygt ej! I denne guide vil vi forklare hæftelse på en letforståelig og underholdende måde, så alle kan være med. Hvad er hæftelse? Hæftelse er et juridisk begreb, der beskriver en persons eller et selskabs økonomiske ansvar for […]
Introduktion Velkommen til vores grundlæggende guide til forståelse af faktureringsprogrammer. I denne artikel vil vi udforske, hvad et faktureringsprogram er, hvorfor det er vigtigt for din virksomhed, og hvordan du kan vælge det rigtige faktureringsprogram til dine behov. Lad os dykke ned i emnet og få en bedre forståelse af, hvordan faktureringsprogrammer kan hjælpe med […]

Kategorier:

Hvad er debitorbogholderi? Debitorbogholderi er en vigtig del af virksomhedens økonomiske styring. Det handler om at holde styr på de penge, som virksomheden har til gode hos sine kunder, også kendt som debitorer. Debitorbogholderi involverer registrering, opfølgning og styring af debitorernes betalinger for at sikre en sund økonomi. Definition af debitorbogholderi Debitorbogholderi er den proces, […]
Hvad er bankafstemning? Bankafstemning er en vigtig proces inden for økonomistyring, hvor man sammenligner bankudtog med regnskabsoplysninger for at sikre, at tallene stemmer overens. Det er en metode til at kontrollere nøjagtigheden af ens økonomiske transaktioner og sikre, at der ikke er nogen fejl eller uregelmæssigheder. Hvordan fungerer bankafstemning? Bankafstemning involverer flere trin, der sikrer […]

Kategorier:

Hvad er en åbningsbalance? En åbningsbalance er en opgørelse af en virksomheds aktiver og passiver på et bestemt tidspunkt, typisk ved starten af en regnskabsperiode. Den viser virksomhedens økonomiske status på det pågældende tidspunkt. Definition af åbningsbalance En åbningsbalance er en oversigt over virksomhedens aktiver og passiver ved starten af en regnskabsperiode. Den viser, hvad […]
Introduktion til virksomhedsskatteordning Virksomhedsskatteordning er et begreb, der ofte får virksomhedsejere til at føle sig som om de er fanget i en omvendt verden. Men frygt ikke, vi er her for at hjælpe dig med at forstå denne komplekse skatteordning på en sjov og letforståelig måde. Så tag en dyb indånding og lad os dykke […]

Kategorier:

Hvad er en Varekreditor? En varekreditor er en person eller virksomhed, der leverer varer eller tjenester til en anden virksomhed og har til gode at få betaling for disse varer eller tjenester. Det kan være alt fra en leverandør af råvarer til en producent af færdige produkter. En varekreditor fungerer som en kreditor for virksomheden, […]
Introduktion Velkommen til vores artikel om splitmoms! I denne artikel vil vi dykke ned i konceptet af splitmoms og give dig en grundig forståelse af, hvad det handler om. Vi vil forklare, hvorfor splitmoms er relevant, hvordan det fungerer i praksis, og hvilke regler og krav der er forbundet med det. Vi vil også diskutere […]
Introduktion til SMBA SMBA er en forkortelse for Selskab med begrænset ansvar. Det er en virksomhedsform, der giver ejerne mulighed for at drive en virksomhed med begrænset personligt ansvar. SMBA er en populær virksomhedsform i Danmark, da den kombinerer fordelene ved et selskab med begrænset ansvar og en mindre administrativ byrde. Hvad er SMBA? SMBA […]
Hvad er revisionspåtegning? Revisionspåtegning er en vigtig del af revisionsprocessen, hvor en uafhængig revisor afgiver en erklæring om, hvorvidt et regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med gældende regler og standarder. Revisionspåtegningen er en formel erklæring, der angiver revisors konklusion om regnskabets pålidelighed. Definition af revisionspåtegning Revisionspåtegning er en erklæring fra en revisor, hvor der gives […]
Introduktion til revisionsprotokollat Et revisionsprotokollat er et vigtigt dokument inden for revisionsverdenen. Det bruges til at dokumentere og opsummere resultaterne af en revision af en virksomheds regnskaber og økonomiske forhold. Revisionsprotokollatet er en grundig gennemgang af revisionens resultater og konklusioner, og det er et vigtigt redskab for både virksomheden selv og dens interessenter. Hvad er […]

Kategorier:

Introduktion til Langfristet Gæld Langfristet gæld er en vigtig del af enhver virksomheds økonomi. Det refererer til gæld, der forfalder til betaling over en længere periode, normalt mere end et år. Det kan omfatte lån fra finansielle institutioner, udstedelse af obligationer og andre former for gæld, der har en lang løbetid. Hvad er langfristet gæld? […]
Hvad er Multi Level Marketing? Multi Level Marketing, også kendt som MLM eller netværksmarketing, er en forretningsmodel, hvor virksomheder bruger et netværk af uafhængige distributører til at markedsføre og sælge deres produkter eller tjenester. Det unikke ved MLM er, at distributørerne har mulighed for at opbygge deres eget team af distributører under sig og tjene […]
Introduktion En låneaftale er en juridisk bindende aftale mellem en långiver og en låntager, hvor långiveren giver låntageren en sum penge, som låntageren forpligter sig til at tilbagebetale inden for en aftalt periode. Det er vigtigt at forstå låneaftaler, da de spiller en stor rolle i vores økonomi og kan have betydelige konsekvenser for vores […]
Hvad er startkapital? Startkapital er den mængde penge eller ressourcer, som en virksomhed har til rådighed ved opstarten. Det er det beløb, der skal bruges til at finansiere de initiale omkostninger og sikre, at virksomheden kan komme godt i gang. Startkapital kan komme fra forskellige kilder, herunder egne midler, investorer eller lån. Betydning og definition […]
Introduktion Priskalkulation er en vigtig del af enhver virksomheds økonomiske strategi. Det handler om at fastsætte den rigtige pris for et produkt eller en service, så virksomheden kan opnå en fortjeneste og samtidig være konkurrencedygtig på markedet. I denne guide vil vi udforske de forskellige aspekter af priskalkulation og give dig en grundlæggende forståelse af, […]
Hvad er personskat? Personskat er en afgift, som enkeltpersoner skal betale til staten baseret på deres indkomst. Det er en måde for regeringen at finansiere offentlige udgifter og sikre velfærd for samfundet. Hvordan defineres personskat? Personskat defineres som den skat, der opkræves af enkeltpersoner baseret på deres indkomst. Denne skat beregnes normalt som en procentdel […]
Introduktion til pantsætning Pantsætning er et begreb, der ofte bruges inden for økonomi og finansiering. Det er en proces, hvor en person eller virksomhed bruger en ejendom eller en genstand som sikkerhed for at opnå et lån eller en kredit. Når man pantsætter noget, betyder det, at man giver en kreditor ret til at overtage […]
Introduktion til Moderselskab Et moderselskab er en virksomhed, der ejer en eller flere datterselskaber. Det er den øverste virksomhed i en koncernstruktur og har kontrol og indflydelse over datterselskaberne. Moderselskabet ejer normalt mere end 50% af aktierne i datterselskaberne og kan derfor træffe beslutninger på deres vegne. Hvad er et Moderselskab? Et moderselskab er den […]
Introduktion til Ledelsespåtegning En ledelsespåtegning er en erklæring fra ledelsen i en virksomhed om, at de har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet og at det er udarbejdet i overensstemmelse med gældende regler og principper. Det er en vigtig del af regnskabsprocessen og har til formål at give investorer, kreditorer og andre interessenter tillid til virksomhedens […]
Introduktion Vi har alle oplevet dem – konkollegaerne. De er dem, der altid er på tværs, som aldrig er tilfredse, og som altid finder noget at brokke sig over. Men hvad er en konkollega egentlig, og hvorfor er det vigtigt at forstå dem? I denne artikel vil vi dykke ned i konkollegaens verden og lære, […]

Kategorier:

Introduktion Hvad er kapitalafkast? Kapitalafkast er et begreb, der ofte bruges inden for økonomi og investering. Det refererer til den fortjeneste eller det overskud, som en investor eller virksomhed opnår ved at investere deres kapital i forskellige aktiver eller projekter. Kapitalafkast kan være afgørende for at vurdere, hvor godt en investering eller virksomhed klarer sig, […]

Kategorier:

Introduktion til kalenderår Et kalenderår er en tidsperiode, der strækker sig over 365 dage eller 12 måneder. Det er den mest almindelige måde at opdele året på, og det bruges i mange forskellige sammenhænge i vores hverdag. Lad os dykke ned i, hvad et kalenderår egentlig er, og hvordan det bruges. Hvad er et kalenderår? […]

Kategorier:

Hvad er internt regnskab? Internt regnskab er en vigtig del af enhver virksomheds økonomistyring. Det refererer til den proces, hvor virksomheden registrerer, måler og analyserer økonomiske data, der kun er relevant internt i virksomheden. Internt regnskab fokuserer på at give ledelsen og interne interessenter en dybere forståelse af virksomhedens økonomiske situation og præstation. Definition af […]

Kategorier:

Introduktion til intern revision Intern revision er en vigtig del af enhver virksomhed, men hvad betyder det egentlig? Og hvad er formålet med intern revision? Lad os dykke ned i dette spændende emne og få en bedre forståelse af, hvad intern revision handler om. Hvad er intern revision? Intern revision er en systematisk og uafhængig […]
Introduktion Erhvervslejekontrakt skabelon er et vigtigt værktøj, når det kommer til at indgå en lejeaftale for erhvervsejendomme. I denne artikel vil vi dykke ned i, hvad en erhvervslejekontrakt er, hvorfor det er vigtigt at have en skabelon og hvad indholdet typisk omfatter. Indholdet af en erhvervslejekontrakt skabelon Lejepartnere En erhvervslejekontrakt skabelon indeholder typisk information om […]

Kategorier:

Introduktion Hvad er direkte omkostninger? Direkte omkostninger er udgifter, der direkte kan tilskrives produktionen af en bestemt vare eller tjenesteydelse. Disse omkostninger er let identificerbare og kan spores direkte til en specifik aktivitet eller enhed. Direkte omkostninger er ofte variable omkostninger, da de ændrer sig i forhold til produktionens omfang. Hvorfor er det vigtigt at […]

Kategorier:

Introduktion til dagsværdi Dagsværdi er et begreb, der ofte bruges inden for økonomi og regnskab. Det refererer til værdien af en aktivitet, et aktiv eller en investering på et bestemt tidspunkt, også kendt som “dagen i dag”. Dagsværdi er vigtig, da den giver et øjebliksbillede af, hvor meget noget er værd, og det kan være […]

Artikel kategorier

Artikel arkiv

Nyeste artikler