Splitmoms: En grundig forståelse af konceptet

Introduktion

Velkommen til vores artikel om splitmoms! I denne artikel vil vi dykke ned i konceptet af splitmoms og give dig en grundig forståelse af, hvad det handler om. Vi vil forklare, hvorfor splitmoms er relevant, hvordan det fungerer i praksis, og hvilke regler og krav der er forbundet med det. Vi vil også diskutere fordele og ulemper ved at anvende splitmoms, give eksempler på dets anvendelse i forskellige brancher og give dig nogle overvejelser og anbefalinger, hvis du overvejer at implementere det i din virksomhed. Lad os komme i gang!

Splitmoms i praksis

Forståelse af moms

Før vi dykker ned i splitmoms, lad os først få en grundlæggende forståelse af moms. Moms er en afgift, der pålægges varer og tjenesteydelser i Danmark. Når en virksomhed sælger en vare eller ydelse, tilføjer de momsen til prisen, og denne moms betales af forbrugeren. Virksomheden skal derefter indberette og betale moms til Skat.

Normalt beregnes moms som en samlet sats på 25% af salgsprisen. Men i visse tilfælde kan momsreglerne være mere komplekse, hvilket fører os til splitmoms.

Splitmoms i Danmark

splitmoms

Splitmoms er en ordning, der gør det muligt for virksomheder at opdele momsbeløbet på en faktura i to dele. Den ene del betales som sædvanlig moms, mens den anden del kan trækkes fra som en fradragsberettiget udgift. Dette giver virksomheder mulighed for at reducere deres momsudgifter og forbedre deres likviditet.

splitmoms

I Danmark kan virksomheder benytte sig af splitmoms, hvis de har både momspligtige og momsfrie aktiviteter. Det kan for eksempel være en virksomhed, der både sælger momsfrie varer og momspligtige tjenesteydelser. Ved at anvende splitmoms kan virksomheden trække moms fra på de udgifter, der er relateret til momspligtige aktiviteter.

Eksempler på splitmoms

Lad os se på nogle eksempler for at få en bedre forståelse af, hvordan splitmoms fungerer:

 • En virksomhed driver både en café og en cateringvirksomhed. Caféen er momsfri, mens cateringvirksomheden er momspligtig. Når virksomheden køber ingredienser til cateringvirksomheden, kan de trække moms fra på disse udgifter ved hjælp af splitmoms.
 • En byggevirksomhed udfører både momspligtigt nybyggeri og momsfri renovering. Når de køber materialer til nybyggeri, kan de anvende splitmoms og trække moms fra på disse udgifter.

Regler og krav

Hvem kan benytte sig af splitmoms?

Ikke alle virksomheder kan benytte sig af splitmoms. For at være berettiget skal virksomheden have både momspligtige og momsfrie aktiviteter. Det er vigtigt at konsultere en revisor eller Skat for at sikre, at din virksomhed opfylder kravene.

Registrering og dokumentation

Hvis din virksomhed er berettiget til at anvende splitmoms, skal du registrere dig hos Skat. Du skal også sørge for at have den korrekte dokumentation for at kunne trække moms fra på de relevante udgifter. Dette kan omfatte fakturaer, kvitteringer og andre relevante dokumenter.

Opfyldelse af kravene

Det er vigtigt at opfylde alle kravene for at undgå problemer med Skat. Sørg for at holde styr på dine momspligtige og momsfrie aktiviteter, og sørg for at trække moms fra på de korrekte udgifter. Hvis du er i tvivl, er det altid en god idé at få professionel rådgivning.

Fordele og ulemper

Fordele ved splitmoms

Der er flere fordele ved at anvende splitmoms:

 • Reduktion af momsudgifter: Ved at trække moms fra på relevante udgifter kan virksomheder reducere deres momsudgifter og forbedre deres likviditet.
 • Bedre oversigt over moms: Ved at opdele momsbeløbet på en faktura kan virksomheder få en bedre oversigt over, hvor meget moms der skal betales og trækkes fra.
 • Bedre styring af momspligtige og momsfrie aktiviteter: Splitmoms gør det nemmere at adskille momspligtige og momsfrie aktiviteter og sikrer, at moms kun betales på de relevante aktiviteter.

Ulemper ved splitmoms

Der er også nogle ulemper ved at anvende splitmoms:

 • Øget kompleksitet: Splitmoms kan være mere komplekst end almindelig moms, og det kræver nøje opmærksomhed for at sikre, at reglerne og kravene overholdes.
 • Administrative byrder: Splitmoms kan medføre øgede administrative byrder, da virksomheder skal holde styr på momspligtige og momsfrie aktiviteter og dokumentation for at trække moms fra.

Eksempler og anvendelse

Eksempel 1: Splitmoms i detailhandlen

I detailhandlen kan splitmoms være relevant, hvis en virksomhed både sælger momsfrie varer og momspligtige tjenesteydelser. Lad os sige, at en virksomhed driver en tøjbutik og også tilbyder skræddersyede tjenesteydelser. Når virksomheden køber materialer til at lave skræddersyede tøjstykke, kan de trække moms fra på disse udgifter ved hjælp af splitmoms.

Eksempel 2: Splitmoms i byggebranchen

I byggebranchen kan splitmoms være relevant, hvis en virksomhed udfører både momspligtigt nybyggeri og momsfri renovering. Når virksomheden køber materialer til nybyggeri, kan de anvende splitmoms og trække moms fra på disse udgifter.

Overvejelser og anbefalinger

Er splitmoms relevant for min virksomhed?

Spørgsmålet om, hvorvidt splitmoms er relevant for din virksomhed, afhænger af din virksomheds aktiviteter og omfang. Hvis din virksomhed har både momspligtige og momsfrie aktiviteter, kan splitmoms være en mulighed for at reducere momsudgifter og forbedre likviditeten. Det er dog vigtigt at konsultere en revisor eller Skat for at få en professionel vurdering.

Overvejelser før implementering

Før du implementerer splitmoms i din virksomhed, er der nogle overvejelser, du bør gøre dig:

 • Er din virksomhed berettiget til at anvende splitmoms?
 • Hvordan vil splitmoms påvirke din virksomheds likviditet?
 • Hvordan vil splitmoms påvirke din virksomheds administrative byrder?

Anbefalinger til korrekt brug af splitmoms

For at sikre korrekt brug af splitmoms anbefales det at følge disse retningslinjer:

 • Hold styr på momspligtige og momsfrie aktiviteter
 • Sørg for at have den korrekte dokumentation for at trække moms fra
 • Konsulter en revisor eller Skat for at sikre overholdelse af regler og krav

Afsluttende tanker

Opsummering af splitmoms

Splitmoms er en ordning, der giver virksomheder mulighed for at opdele momsbeløbet på en faktura i to dele. Det kan være relevant for virksomheder, der har både momspligtige og momsfrie aktiviteter. Ved at anvende splitmoms kan virksomheder reducere deres momsudgifter og forbedre deres likviditet.

Fordele og ulemper ved at benytte sig af splitmoms

Der er flere fordele ved at anvende splitmoms, herunder reduktion af momsudgifter, bedre oversigt over moms og bedre styring af aktiviteter. Dog kan splitmoms også medføre øget kompleksitet og administrative byrder.

Overvejelser før implementering

Før du implementerer splitmoms i din virksomhed, er det vigtigt at overveje din virksomheds aktiviteter, likviditet og administrative byrder. Konsulter en revisor eller Skat for at få professionel rådgivning.