Vent ikke på et tegn. Spring ud i iværksætterlivet nu

Bliv inspiretet på Marcod.dk

Introduktion til Virksomhedsfusion Virksomhedsfusioner er som at blande to forskellige farver sammen og se, hvad der sker. Det er en proces, hvor to virksomheder beslutter at slå sig sammen og danne en ny virksomhed. Det kan være en spændende og udfordrende rejse, der kan føre til store fordele, men også ulemper. Hvad er en virksomhedsfusion? […]
Introduktion til Salgsmoms og Udgående Moms Hvad er salgsmoms og udgående moms? Salgsmoms og udgående moms er begreber, der er afgørende for enhver virksomhedsejer at forstå. Salgsmoms, også kendt som udgående moms, er en afgift, der pålægges ved salg af varer og tjenesteydelser. Det er den moms, som virksomheden opkræver fra sine kunder og senere […]
Hvad er prispolitik? Prispolitik handler om, hvordan en virksomhed fastlægger og justerer priserne på sine produkter eller tjenester. Det er en strategisk tilgang til at maksimere indtjeningen og opnå konkurrencemæssige fordele på markedet. Prispolitikken kan variere afhængigt af virksomhedens mål, konkurrencesituationen og kundernes præferencer. Definition af prispolitik Prispolitik kan defineres som den strategi, en virksomhed […]
Introduktion til søstervirksomhed En søstervirksomhed er en form for virksomhedsstruktur, der ofte bruges til at opnå økonomiske og strategiske fordele. Men hvad betyder det egentlig at være en søstervirksomhed? Hvad er en søstervirksomhed? En søstervirksomhed er en virksomhed, der er ejet af samme moder- eller holdingselskab som en anden virksomhed. Det betyder, at søstervirksomheder er […]
Introduktion At oprette en virksomhed kan være en spændende, men også en kompleks proces. Et vigtigt skridt i denne proces er at oprette et stiftelsesdokument, som er en juridisk dokumentation af virksomhedens oprettelse og struktur. I denne guide vil vi udforske, hvad et stiftelsesdokument er, hvad en skabelon er, og hvordan du kan bruge en […]

Kategorier:

Hvad er en periodeafgrænsningspost? En periodeafgrænsningspost er en regnskabsmæssig post, der bruges til at korrigere for indtægter og omkostninger, der vedrører en given periode, men som er blevet indtægtsført eller omkostningsført i en anden periode. Det er med andre ord en måde at sikre, at regnskabet afspejler den faktiske indtjening og udgift i den rigtige […]

Kategorier:

Introduktion Et funktionsopdelt regnskab er en metode til at organisere og præsentere virksomhedens økonomiske oplysninger på en systematisk måde. Det indebærer opdeling af indtægter og omkostninger efter forskellige funktionsområder, såsom salg, produktion, administration osv. Formålet med et funktionsopdelt regnskab er at give virksomheden og dens interessenter en bedre indsigt i økonomien og mulighed for at […]

Kategorier:

Introduktion Pengebinding er et begreb, der ofte bruges inden for forretningsverdenen. Det refererer til den praksis, hvor virksomheder binder deres penge i forskellige former for aktiver eller investeringer. Dette kan have både positive og negative konsekvenser for virksomheden, og det er derfor vigtigt at have en grundig forståelse af konceptet. Hvad er pengebinding? Pengebinding indebærer, […]

Kategorier:

Hvad er grundlæggende forudsætninger? Grundlæggende forudsætninger er essentielle betingelser eller krav, der skal være opfyldt for at opnå succes inden for en given kontekst. Disse forudsætninger udgør fundamentet for enhver virksomhed eller projekt og er afgørende for at sikre, at alle nødvendige elementer er på plads for at nå de ønskede mål. Definition af grundlæggende […]

Kategorier:

Introduktion til gennemsnitlig kostpris Velkommen til denne forståelige guide til begyndere om gennemsnitlig kostpris. I denne artikel vil vi udforske, hvad gennemsnitlig kostpris er, hvorfor det er vigtigt, og hvordan det kan beregnes. Vi vil også se på eksempler på anvendelse af gennemsnitlig kostpris samt fordele og ulemper ved denne metode. Til sidst vil vi […]

Kategorier:

Introduktion til opsparet overskud Opsparet overskud er et begreb, der ofte bliver brugt inden for erhvervslivet, men hvad betyder det egentlig? Lad os dykke ned i begrebet og få en grundig forståelse af, hvad opsparet overskud handler om. Hvad er opsparet overskud? Opsparet overskud refererer til den del af virksomhedens overskud, der ikke bliver udbetalt […]
Hvad er et børsnoteret selskab? Et børsnoteret selskab er en virksomhed, der har valgt at blive noteret på en børs, såsom Nasdaq Copenhagen. Når et selskab er børsnoteret, betyder det, at dets aktier kan handles offentligt på børsen. Dette giver investorer og andre interesserede mulighed for at købe og sælge aktier i selskabet. Definition af […]

Kategorier:

Hvad er en Debitoroversigt? En debitoroversigt er en vigtig del af enhver virksomheds økonomistyring. Det er en opgørelse over de penge, som virksomheden har til gode hos sine debitorer – altså de kunder eller kreditorer, som skylder virksomheden penge. Debitoroversigten giver et overblik over, hvem der skylder hvad, og hvor lang tid der er gået […]
Introduktion til betalingsadvisering Betalingsadvisering er en vigtig tjeneste, som virksomheder kan benytte sig af for at håndtere deres betalinger på en effektiv og sikker måde. Det er en proces, hvor virksomheder modtager og behandler betalinger fra deres kunder eller samarbejdspartnere. Betalingsadviseringstjenester gør det muligt for virksomheder at automatisere og strømline deres betalingsprocesser, hvilket kan resultere […]