17 jul, 2024
5 mins read

Forståelse af Debitoroversigt

Hvad er en Debitoroversigt? En debitoroversigt er en vigtig del af enhver virksomheds økonomistyring. Det er en opgørelse over de penge, som virksomheden har til gode hos sine debitorer – altså de kunder eller kreditorer, som skylder virksomheden penge. Debitoroversigten giver et overblik over, hvem der skylder hvad, og hvor lang tid der er gået […]